Welke documenten heeft u nodig voor uw zakelijke financiering?

Check hier welke documenten er nodig zijn om passende bedrijfsfinanciering te krijgen. Wij vertellen u ook wat de toetsingscriteria zijn. Wij verzorgen zakelijke financiering bij meer dan 30 geldverstrekkers.

Benodigde documenten voor aanvraag zakelijke financiering

Voor het beoordelen en aanvragen van uw zakelijke financiering hebben we meestal de volgende gegevens nodig:

1.  BV? Jaarcijfers werkmaatschappij

Organogram en jaarrekeningen onderneming van de laatste 3 jaar (mits aanwezig).

2.  BV? Jaarcijfers holding

Jaarrekeningen holding(s) aandeelhouder(s) van de laatste 3 jaar (mits aanwezig).

3.  Eenmanszaak of v.o.f? IB-aangifte

Betreft het een eenmanszaak of v.o.f? Dan graag de IB-aangiften eigena(ren) van de laatste 3 jaar aanleveren. (Niet de IB-aanslag maar de IB-aangifte. U kunt deze downloaden door Met uw DigiD in te loggen bij Belastingdienst.nl).

4.  Bankafschriften

Bankafschriften van uw zakelijke bankrekening van de afgelopen 18 maanden. Deze kunt u op uw pc downloaden in internetbankieren. Geldverstrekkers willen de afschriften vaak als 'MT940' of 'CAMT' bestand zodat zij deze automatisch in hun systemen kunnen inlezen.

5.  Omschrijving financieringsbehoefte

Omschrijving van uw financieringsbehoefte. Met onderbouwing op welke wijze de financiering positief gaat bijdragen aan het toekomstige resultaat van de onderneming. De omschrijving moet een goed onderbouwde cijfermatige prognose van de te verwachten omzet, kosten en resultaat bevatten. Mogelijk is dit een document dat u zelf op kunt stellen, maar het kan raadzaam om hiervoor assistentie van uw accountant te vragen.

6.  Startende onderneming? Ondernemingsplan nodig

Betreft het een startende onderneming of één die korter dan 3 jaar bestaat? Dan is het raadzaam om het bovenstaande niet in de vorm van een beknopte omschrijving aan te leveren. In dat geval kunt u dit beter wat uitgebreider doen: in de vorm van een ondernemingsplan.

7.  Financiering bedrijfspand? Taxatierapport nodig

Betreft het financiering voor een bedrijfspand voor zakelijk eigen gebruik? In dat geval dient het betreffende pand getaxeerd te worden door een taxatiebureau dat als volgt gekwalificeerd is: NRVT - KAMER BEDRIJFSMATIG. Wij hebben een landelijk overzicht met taxatiebureau's voor u beschikbaar. Ons kantoor werkt veel samen met diverse taxateurs uit dit overzicht. U kunt zelf een gekwalificeerd taxatiebureau kiezen maar wij verwijzen u desgewenst graag naar degenen waar wij goede ervaringen mee hebben. Een prettig werkend taxatiebureau kan enorm in uw voordeel zijn in de fase van oriëntatie en daarna bij het doorlopen van het aanvraagtraject van uw financiering.

8.  Financiering bedrijfspand? Bankafschrift eigen kapitaal nodig

Bij aankoop van een bedrijfspand voor zakelijk eigen gebruik kunt u meestal tot maximaal 90% van de marktwaarde financieren. U heeft dus een klein deel eigen investeringskapitaal nodig. Gelieve een recent bankafschrift aan te leveren als bewijs van voldoende kapitaal voor uw eigen inbreng.

9.  Financiering bedrijfspand? Opgave huidige huurlasten

Huurt u nu een bedrijfspand en wilt u er één gaan kopen? Graag opgeven wat uw huidige maandelijkse huurprijs is.

9.  Fusie of overname: meer jaarcijfers nodig

Betreft het financiering van een fusie of overname? In dat geval hebben we ook de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar van de te acquireren onderneming nodig.

Toetsingscriteria voor verkrijgen van bedrijfsfinanciering

Aanvragen voor zakelijke financiering worden door ons en door geldverstrekkers grotendeels beoordeeld op onderstaande criteria:

 • Criterium 1:  Hoe is de kredietwaardigheid van uw onderneming?
  De kredietwaardigheid van uw onderneming is een belangrijk toetsingscriteria voor het verkrijgen van uw zakelijke financiering. Er wordt gekeken naar de jaarrekeningen van de werkmaatschappij(en) en de holding(s) van de aandeelhouders. Daarnaast wordt er gekeken naar de transacties op uw bankrekening(en). Deze financiële gegevens wegen sterk mee bij het beoordelen van de financieringsaanvraag.

  Uit de resultaten uit het verleden, in combinatie met de te verwachten resultaten in de nabije toekomst moet zo duidelijk mogelijk blijken dat de maandelijkse lasten voor rente en aflossing van de zakelijke financiering ruimschoots door de onderneming gedragen kunnen worden.

 • Criterium 2:  Hoe lang bestaat uw onderneming?
  Geldverstrekkers kijken hoe lang uw onderneming al bestaat. Daarnaast wordt er gekeken hoe lang de bestaande aandeelhouders en/of bestuurders al in het bedrijf actief zijn. Het is positief als een onderneming al meerdere jaren bestaat en goede continuïteit in aandeelhouderschap en bestuur heeft.

  Maar voor startende ondernemingen zijn er ook financieringsmogelijkheden. In dat geval is er dan vaak wel een goed opgesteld ondernemingsplan nodig.

 • Criterium 3:  Hoe goed is uw financieringswens onderbouwd?
  Geldverstrekkers beoordelen de motivatie en onderbouwing van uw financieringswens. Het is belangrijk om de geldverstrekker het vertrouwen te geven dat de risico's van het verstrekken van de financiering voor hen overzichtelijk zijn en de financiering bij uw onderneming bijdraagt aan de toekomstige winstgevendheid.

 • Criterium 4:  In welke branche is uw onderneming actief?
  Geldverstrekkers kennen verschillende risico's toe aan diverse branches. Er zijn bedrijfstakken waarbij de resultaten sterk meebewegen met de economische conjunctuur. Maar er zijn branches waar dat minder het geval is. Ook zijn er branches waarin specifieke bedrijfsrisico's relatief vaker voorkomen.

  Wanneer wij als kantoor een financieringsaanvraag beoordelen, willen we uw onderneming ontzorgen met een snel en soepel aanvraagproces en zorgen we dat u de meest optimale financieringscondities krijgt. Er zijn diverse geldverstrekkers die gespecialiseerd zijn in kredietverlening aan één of meerdere specifieke branches of financieringsproducten. Wanneer wij voor uw aanvraag de juiste geldverstrekker(s) selecteren en deze daar voor u verzorgen, is de slagingskans om snel passende financiering te realiseren vaak significant hoger dan wanneer u zelf uw aanvraag bij één of twee banken indient

 • Criterium 5:  Hoe is de kredietwaardigheid van de aandeelhouder(s)?
  Soms is het voor het verkrijgen van een zakelijke financiering nodig om een (gedeeltelijke) persoonlijke borgstelling vanuit privé aan te gaan. Wanneer dit het geval is, wordt de financiële positie en de kredietwaardigheid van de aandeelhouder(s) ook bekeken en beoordeeld.


Stel uw vraag.
Of verstuur uw financieringsaanvraag

Vul uw gegevens in en verstuur uw aanvraag. U ontvangt direct de gegevens van één van onze financieringsspecialisten.

Wij geven u graag vrijblijvend informatie en advies over de mogelijkheden.

Uw vraag of financieringsbehoefte

Te financieren bedrag

Uw vraag of toelichting

Uw gegevens

Telefoonnummer (06/overdag)*

Hoe en wanneer wilt u contact met ons?U ontvangt per e-mail en SMS onze contactgegevens

Zakelijke financiering - van aanvraag tot afronding

1

Verstuur uw aanvraag

Ga naar het aanvraagformulier, vul daar de benodigde gegevens in en verstuur uw aanvraag. U kunt uiteraard ook direct zelf telefonisch contact met ons opnemen of als u wilt een afspraak inplannen.

2

Direct contact en inventarisatie

Onze specialisten nemen contact met u op, beoordelen uw aanvraag op haalbaarheid en inventariseren bij welke geldverstrekkers deze tegen optimale condities gerealiseerd zouden kunnen worden. Daarbij ontvangt u zo mogelijk direct per e-mail een overzicht met benodigde documenten.

3

Aanleveren gegevens en starten financieringsaanvraag

U levert digitaal de gevraagde gegevens aan. Deze worden door ons doorgenomen en beoordeeld. Daarna starten we - als u dat wilt - met uw financieringsaanvraag bij de best passende geldverstrekker(s). De doorlooptijd is meestal 3- tot 6 weken. Bij specifieke maatwerk financieringsaanvragen kan de doorlooptijd langer zijn.

4

Afronding

Zodra de financieringsaanvraag afgerond is, ontvangt u de leningovereenkomst van de gekozen geldverstrekker. Na ondertekening wordt de financiering afgewikkeld. Als het om een transactie gaat waarvoor een notaris nodig is, dan wordt de afwikkeling en uitbetaling daar verzorgd.

Team Financiering Regelen BV

Raymond Bocker | Partner | Vastgoedfinanciering | Financiering Regelen BV

Raymond Böcker

Partner | Algemeen directeur
Daan de Geus | adviseur vastgoedfinanciering | Financiering Regelen BV

Daan de Geus

Partner | Operationeel directeur
Tom Goossens | adviseur vastgoedfinanciering | Financiering Regelen BV

Tom Goossens

FinancieringsspecialistTeam Barlavento BV

Boudewijn Joosen | partner vastgoedfinanciering | Financiering Regelen BV

Boudewijn Joosen

Partner | Barlavento Groep
Diederik de Meester | partner vastgoedfinanciering | Financiering Regelen BV

Diederik de Meester

Partner | Barlavento Groep
Michael Visser | adviseur vastgoedfinanciering | Financiering Regelen BV

Michael Visser

Partner | Barlavento Groep
Lars van Rooijen | adviseur vastgoedfinanciering | Financiering Regelen BV

Lars van Rooijen

Partner | Barlavento Groep

Peter Brummelman | adviseur vastgoedfinanciering | Financiering Regelen BV

Peter Brummelman

Financieringsspecialist | Barlavento
Stijn Hogewoning | adviseur vastgoedfinanciering | Financiering Regelen BV

Stijn Hogewoning

Financieringsspecialist | Barlavento