Hypotheek oversluiten naar verhuurhypotheek. Maak uw berekening.


Uw bestaande woonhuis verhuren? Daarvoor moet uw uw hypotheek oversluiten naar een verhuurhypotheek. Maak uw berekening en verstuur uw aanvraag.


Voorwaarden oversluiten naar vastgoedhypotheek:

  • Bij het oversluiten van een woninghypotheek naar een verhuurhypotheek is het maximaal te financieren bedrag meestal 80% van de taxatiewaarde. Er moet dus minimaal 20% overwaarde zijn om dit te kunnen doen. Na het oversluiten kunt u verhuizen en uw oude huis gaan verhuren.
  • De door de taxateur vast te stellen markt-huurwaarde van het pand moet minimaal 25% hoger zijn dan de maandlasten zodat er ruime dekking van de hypotheeklasten is.
  • Er is geen minimum-inkomenseis. Dekking van de hypotheeklasten komt volledig uit de (toekomstige) huurinkomsten van het pand en niet uit salaris of overige inkomsten.

Lees verder: Voorwaarden oversluiten naar vastgoedhypotheek

  • Het product is schaalbaar. Er is geen limiet aan het aantal vastgoedhypotheken dat u kunt krijgen.
  • Bij financiering van een pand hoeft deze nog niet verhuurd te zijn. Het uitgangspunt bij het verstrekken van de vastgoedhypotheek is dat u het pand spoedig kunt gaan verhuren voor minimaal de markt-huurwaarde die in het taxatierapport vermeld staat.
  • Bij het verkrijgen van een vastgoedhypotheek dient door ons voorgerekend te worden dat u als aanvrager in de nabije toekomst desgewenst door zou kunnen groeien naar een vastgoedportefeuille van minimaal 2 of 3 beleggingspanden. Doorgroeien / verder investeren in de toekomst is echter geen verplichting.
  • Vastgoedhypotheken hebben meestal een looptijd van 30 jaar. In deze periode zet u steeds opnieuw de rente voor een bepaalde periode (1-10 jaar) vast.
  • Vastgoedhypotheken zijn vaak aflossingsvrij. Dat is gunstig voor uw maandlasten. U kunt uw vastgoedhypotheek in delen, op zelf gekozen momenten aflossen. Daardoor worden uw restschuld en maandlasten lager. Aflossen kan boetevrij tot 10% per kalenderjaar en onbeperkt aan het eind van elke rentevast periode.
  • Als er in de toekomst overwaarde ontstaat zijn er vaak mogelijkheden om door verhoging of herfinanciering van uw vastgoedhypotheek nieuw investeringskapitaal vrij te maken om vervolginvesteringen te kunnen doen.
  • Meer informatie over het omzetten van een woonhuis naar een beleggingspand

Waarde pand

Geschatte marktwaarde in verhuurde staat

Gewenste financiering

Maximaal 80% LTV = €

Rentevast periode

Keuze uit 1 - 10 jaar

Maandlast

Rentepercentage

%

Percentage gefinancierd

%


Te financieren bedrag

Overige kosten (+/-)

€ 4.000

Kapitaal dat vrijkomt (+/-)


-/- restschuld bestaande hypotheek
Actuele rentetarieven verhuurhypotheken (20-05 2024)

Dit zijn de actuele rentepercentages van 11 vastgoedbanken bij elkaar, bijgewerkt op: 20-05 2024. Bij elke LTV en rentevast periode ziet u het optimum. Bij financiering boven € 500.000 is de RENTE VAAK LAGER. Wij berekenen de beste optie bij de beste vastgoedbank, adviseren u en verzorgen uw financiering.

 
Rentevast
50%
60%
65%
70%
75%
80%
Optie
Aflossingsvrij
Aflossingsvrij
Aflossingsvrij
Aflossingsvrij
Aflossingsvrij
Soms aflossingsvrij
Var.
Var.
6,61%
6,61%
6,61%
6,61%
6,71%
6,81%
1 jr
1 jaar
6,25%
6,25%
6,25%
6,35%
6,55%
6,75%
3 jr
3 jaar
5,60%
5,60%
5,65%
5,70%
5,80%
5,90%
5 jr
5 jaar
5,40%
5,40%
5,45%
5,50%
5,60%
5,70%
7 jr
7 jaar
5,60%
5,60%
5,65%
5,70%
5,80%
5,90%
10 jr
10 jaar
5,70%
5,70%
5,75%
5,80%
5,90%
6,00%

Gegevens pand invullen


Inschatting huurinkomsten (p/mnd)

De markt-huurwaarde bij taxatie moet minimaal 25% hoger zijn dan de hypotheeklast. Voor deze hypotheek is een markt-huurwaarde nodig van 125% * € =

Inschatting bijkomende kosten (p/mnd)

Kosten voor VVE, opstalverzekering en OZB

Huurinkomsten

Hypotheeklast en kosten

Cashflow

Contact, advies of aanvraag indienen


Telefoonnummer (06/overdag)*

Hoe en wanneer wilt u contact met ons?U ontvangt per e-mail uw berekening en onze contactgegevens

* Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Stappenplan bij oversluiten naar vastgoedhypotheek

1

Regel eerst de hypotheek voor uw nieuwe woonhuis.

Zodra u zeker gesteld heeft dat u de gewenste hypotheek voor aankoop van uw nieuwe woonhuis kunt krijgen en ziet dat u (een deel van) de overwaarde in uw oude woonhuis niet nodig heeft, dan kunt u verder. De collega's van ons zusterbedrijf Hypotheekweb BV kunnen eventueel ook uw nieuwe woonhuishypotheek berekenen en verzorgen.

2

Vraag de voorlopige aflosnota van uw huidige hypotheek op.

Als u uw huidige woonhuis zou verkopen, dan betaalt u geen boeterente voor het aflossen van uw lopende hypotheek. Maar als u het huis behoudt en de bestaande hypotheek aflost / oversluit, betaalt u soms enige boeterente. De hoogte van de eventuele boeterente hangt af van uw restschuld, uw rentepercentage en de resterende tijdsduur van de lopende rentevast periode.

De restschuld en boeterente is eenvoudig te achterhalen door telefonisch contact met uw huidige hypotheekverschaffer op te nemen en daar de voorlopige aflosnota op te vragen. Deze ontvangt u standaard binnen enkele dagen per post. Zo weet u exact welk bedrag u bij oversluiten op de huidige hypotheek af moet lossen.

3

Taxatiewaarde huidige woning in kaart brengen.

Met een vastgoedhypotheek kunt u meestal tot maximaal 80% van de marktwaarde in verhuurde staat van uw huidige woning financieren. De toekomstige marktwaarde in verhuurde staat (de waarde die het pand krijgt zodra het verhuurd is) dient vastgesteld te worden door een taxatiebureau. Deze kan afwijken van de leegwaarde (het bedrag dat de woning waard is als u deze leeg / onverhuurd verkoopt).

Er zijn zo'n 50 taxatiebureaus in Nederland die voor vastgoedhypotheken mogen taxeren. Een aantal daarvan kunnen u - voordat u een taxatieopdracht geeft - vaak telefonisch helpen met een goede indicatie van de haalbare huurinkomsten en de toekomstige marktwaarde in verhuurde staat van uw woning. Wij weten exact welke taxatiebureaus vaak behulpzaam zijn bij telefonisch afgeven van indicaties. Neem contact met ons op voor een goede taxateur in uw regio.

4

Starten aanvraagproces vastgoedhypotheek.

Zodra u de hypotheek voor uw nieuwe woonhuis zeker gesteld heeft, weet welk bedrag u op uw bestaande hypotheek af moet lossen en ongeveer weet wat de marktwaarde in verhuurde staat van uw huidige woning is (punten 1 t/m 3), dan kunnen we een exacte calculatie maken van uw toekomstige vastgoedhypotheek. Deze kunnen we per e-mail naar u versturen. U kunt uiteraard ook een afspraak bij ons op kantoor plannen om de mogelijkheden door te nemen.

Zodra uw verhuisdatum bekend is kunnen wij starten met het aanvraagproces voor uw vastgoedhypotheek. Het aanvraagproces heeft meestal een doorlooptijd van 3- tot 5 weken tot aan finaal akkoord. Gedurende het aanvraagproces is het nodig dat u zich vast bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) inschrijft op uw nieuwe woonadres. Daaraan kan de vastgoedbank waarvan u de vastgoedhypotheek krijgt zien dat u (binnenkort) verhuist en dat uw huidige woning voor verhuur beschikbaar komt.

Vastgoedhypotheken hebben looptijden van 30 of 35 jaar en zijn vaak bij 75% of 80% van de waarde aflossingsvrij. Dat is gunstig voor uw maandlasten. Als uw vastgoedhypotheek aflossingsvrij is of wordt, dan kunt u overigens altijd op zelf gekozen momenten in de toekomst verder aflossen. Dat kan boetevrij 10% per kalenderjaar en onbeperkt aan het eind van elke rentevast periode.