Aanvraag financiering studentenhuis - FINANCIERING-REGELEN
 
Aanvraag indienen voor financiering studentenhuis.
 
 
 
 
 

Bereken uw financiering - aankoop studentenhuis

Bereken uw studentenhuis financiering

Bij aankoop van een studentenhuis kunt u tot 80% van de waarde financieren. In de eerste 10 jaar lost u af tot 60% van de waarde, waarna uw hypotheek aflossingsvrij is. Ook voor een pand dat nog niet verhuurd is kunt u financiering laten verzorgen.
 1. Maak hieronder uw berekening en stuur deze in.
 2. U ontvangt per e-mail uw berekening en onze contactgegevens.
 3. Wij nemen direct contact met u op om aan te geven of uw financiering haalbaar is.
 4. Wij kunnen uw vastgoedhypotheek binnen 3- tot 5 weken verzorgen.

Details ↓


Uitleg bij de berekening van uw studentenhuis financiering.

Details

 • U financiert in deze berekening % van de waarde.
 • In de eerste 10 jaar dient u af te lossen tot 60% van de waarde ().
 • Daarnaast kunt u tussentijds boetevrij aflossen.
 • Vanaf 60% van de waarde is uw hypotheek aflossingsvrij. U betaalt dan alleen nog rentekosten. Uw maandlasten gaan vanaf dat moment omlaag. Doorgaan met aflossen is ook mogelijk.
 • Wanneer er in de toekomst genoeg overwaarde in uw pand is ontstaan, kunt u middels herfinanciering met minder eigen kapitaal een volgend pand aankopen.


Rentepercentages bij financiering 60- tot 80% van de waarde

Rentevast
1 jaar
3 jaar
5 jaar
7 jaar
10 jaar

< 60%
3,45%
3,45%
3,60%
3,95%
4,35%

65%
3,50%
3,50%
3,65%
4,00%
4,40%

70%
3,60%
3,60%
3,75%
4,10%
4,50%

75%
4,05%
4,05%
4,30%
4,60%
5,00%

80%
4,50%
4,50%
4,75%
5,05%
5,45%  Normen studentenhuis financiering
Bij financiering van een studentenhuis gelden de volgende normen:
 • U krijgt een lineaire hypotheek met een looptijd van 30 jaar;
 • UPDATE 31 januari 2018: Er is niet langer een minimaal benodigd bruto jaarinkomen van € 45.000 nodig. Ook als uw jaarinkomen lager is kunt u vanaf heden een studentenhuis financieren;
 • UPDATE 31 januari 2018: Minimale inbreng: 20% eigen geld. U kunt per heden tot 80% van de waarde in verhuurde staat financieren;
 • Ook bij portefeuilles vanaf zo'n 5 panden is vaak financiering tot 80% van de waarde mogelijk.
  In dat geval is 20% eigen kapitaal voldoende en zijn de rentepercentages lager dan hier weergegeven.
 • Bij voorkeur te realiseren huurinkomsten: 125% van uw maandelijkse financieringslast;
» Bekijk uitgebreide informatie over de normen.

  Toetsingscriteria studentenhuis financiering
Bij het toetsen van uw aanvraag worden uw financiële gegevens bekeken. (Eigen kapitaal, recente jaarcijfers eventuele onderneming en uw IB-aangifte). Daarnaast wordt er een taxatierapport van het pand gemaakt. De volgende factoren zijn van belang:
 • Is de locatie, de staat van onderhoud, de vergunningen, de verhuurbaarheid en de toekomstige waardeontwikkeling van het pand goed?
 • Wat is de te verwachten huuropbrengst?
 • Is de huurstroom toereikend om de financiering en de overige kosten te betalen?
 • Kunt u (tijdelijke) leegstand financieel opvangen?
 • Zorgt de huurstroom voor genoeg rendement op uw eigen investering?
 • Vallen de huuropbrengsten binnen de eventueel geldende normen?
 • Wat zijn de huuropbrengsten van vergelijkbare panden?
 • Zijn er vergunningen voor verhuur nodig? Zo ja? Zijn deze aanwezig?

Gegevens pand invullen ↓


Financiering beleggingspand regelt u bij FINANCIERING-REGELEN

Gegevens pand invullen


Het betreft:NIEUWE AANKOOP: U kunt tot 80% van de waarde in verhuurde staat financieren.
BESTAAND PAND: U kunt tot 80% van de waarde in verhuurde staat herfinancieren.


Adres en plaats van uw pand (optioneel):


Link verkoopadvertentie (optioneel):
Maandelijkse huurinkomsten


Inschatting maandelijke huurinkomsten,
excl. gas, water en licht:Bij voorkeur benodigde huuropbrengst per maand: . Bij het aanvragen van een vastgoedhypotheek moet de haalbare maandelijkse huuropbrengst bij voorkeur zo'n 25% hoger zijn dan uw financieringslast (€ ).Bijkomende kosten voor u als eigenaar


Maandelijkse VVE / servicekosten (schatting):


Maandelijkse verzekeringskosten (schatting):


Maandelijkse kosten OZB (schatting):Cashflow eerste tien jaar

Huurinkomsten:
-/- rente en aflossing:
-/- bijkomende kosten:
---------------------------------------
Maandelijkse winst:
Jaarlijks:

Rendement op uw vermogen*

U brengt vermogen in.
Uw jaarlijkse rendement: %

Cashflow vanaf het 11e jaar

Huurinkomsten:
-/- rente en aflossing:
-/- bijkomende kosten:
---------------------------------------
Maandelijkse winst:
Jaarlijks:

Rendement op uw vermogen*

U brengt vermogen in.
Uw jaarlijkse rendement: %


  *Uitleg berekening rendement
* Bij de berekening van het rendement wordt geen rekening gehouden met:
 • de mogelijkheid in de toekomst uw huurinkomsten te verhogen (+)
 • de vermogensopbouw die u realiseert door af te lossen (+)
 • uw vermogensopbouw als uw vastgoed in waarde stijgt of daalt
 • onderhoudskosten, tijdelijke leegstand of wanbetaling door huurders (-)
 • toekomstige aanpassingen van uw rentepercentage. (Uw rentepercentage staat jaar vast)
Meer info / aanvraag indienen ↓


Financiering studentenhuis regelt u bij FINANCIERING-REGELEN

Meer informatie of aanvraag indienen

Vul uw gegevens in voor meer informatie of om direct uw financieringsaanvraag in te dienen. Wij toetsen uw aanvraag direct op haalbaarheid en nemen contact met u op.
Telefoonnummer (06/overdag)*

 CAPTCHA afbeelding


✔ U ontvangt direct de contactgegevens van onze specialist

✔ U kunt meteen contact opnemen* Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke onvolkomenheden. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.