Aanvraag financiering winkelpand - FINANCIERING-REGELEN
 
 
Aanvraag indienen voor financiering winkelpand.
 
 
 
 

Bereken uw financiering - aankoop winkelpand

FINANCIERING-REGELEN verzorgt financiering van winkelpanden. Panden op drukke locaties die naar verwachting in waarde stijgen en optimaal verhuurd kunnen worden, komen prima in aanmerking voor financiering.
 • Maak hieronder uw berekening en stuur deze in.
 • Direct na ontvangst beoordelen wij of uw financiering haalbaar is.
 • U wordt teruggebeld of kunt meteen zelf contact opnemen.
 • Als uw aanvraag binnen de mogelijkheden valt kunnen wij uw financiering meestal binnen 6 weken verzorgen.


  Info en toetsingscriteria
Bij het toetsen van uw aanvraag worden uw financiële gegevens bekeken. (Eigen kapitaal en recente jaarcijfers eventuele onderneming). Daarnaast wordt er een taxatierapport van het pand gemaakt. De volgende factoren zijn van belang:
 • U krijgt een lineaire hypotheek met een juridische looptijd van 5- tot 10 jaar;
 • Bij einde looptijd dient een verzoek tot verlenging / herfinanciering ingediend te worden;
 • In de meeste gevallen is een minimale eigen inbreng van 30% vereist. Bij portefeuilles vanaf 5 panden wordt vaak tot 80% van de waarde gefinancierd. In dat geval is inbreng van 20% eigen kapitaal voldoende;
 • Uit de financiële gegevens van de hoofdaanvrager en/of vennootschappen moet blijken dat de financieringslast te dragen is;
 • Uit de financiële gegevens moet blijken dat leegstand of onvoorziene kosten tot in bepaalde mate gedragen kunnen worden;
 • Uit taxatie en aangeleverde gegevens moet aantoonbaar gemaakt worden dat het vastgoed courant is en goed verhuurd kan worden;
 • Afhankelijk van percentage eigen geld en type vastgoed is uw rentepercentage 5,25- tot 6,5%. (5 jaar vast);
 • Afhankelijk van het percentage eigen geld dat u inbrengt en het type vastgoed dient u jaarlijks 1- tot 4% af te lossen;
 • Bij herfinanciering van bestaand vastgoed gelden in principe dezelfde normen als bij aankoop van nieuw vastgoed.
 • Alleen panden op drukke locaties die naar verwachting in waarde stijgen en optimaal verhuurd kunnen worden, komen in aanmerking voor financiering of herfinanciering;
 • Bij financieringen vanaf € 1.500.000 is de rente lager. Zie: Financiering > € 1.5 miljoen.
 • Er zijn kapitaalverschaffers die een eenmalige afsluitprovisie in rekening brengen. In deze berekening zijn deze eventuele kosten niet meegenomen.

  Rente- en aflossingspercentages
Rentepercentages (indicatief):

Klasse
Zeer courant
Courant
Gem. courant

50% financiering
5,25%
5,50%
6,50%

65% financiering
5,50%
5,75%
6,50%

70% financiering
5,75%
6,00%
6,50%


Jaarlijks verplichte aflossing (indicatief):

Klasse
Zeer courant
Courant
Gem. courant

50% financiering
1,00%
2,50%
3,00%

65% financiering
1,50%
2,75%
3,25%

70% financiering
2,25%
3,25%
4,00%

Gegevens pand invullen ↓


Financiering beleggingspand regelt u bij FINANCIERING-REGELEN

Gegevens pand invullen


Het betreft:NIEUWE AANKOOP: U kunt tot 70% van de waarde in verhuurde staat financieren.
BESTAAND PAND: U kunt tot 70% van de waarde in verhuurde staat herfinancieren.


Adres en plaats van uw pand (optioneel):


Link verkoopadvertentie (optioneel):
Maandelijkse huurinkomsten


Inschatting maandelijke huurinkomsten,
excl. gas, water en licht:
Bijkomende kosten voor u als eigenaar


Maandelijkse verzekeringskosten (schatting):


Maandelijkse kosten OZB (schatting):Cashflow

Huurinkomsten:
-/- rente en aflossing:
-/- bijkomende kosten:
---------------------------------------
Maandelijkse winst:
Jaarlijks:

U brengt vermogen in.
Uw jaarlijkse rendement: %


  *Uitleg berekening rendement
* Bij de berekening van het rendement wordt geen rekening gehouden met:
 • de mogelijkheid in de toekomst uw huurinkomsten te verhogen (+)
 • de vermogensopbouw die u realiseert door af te lossen (+)
 • uw vermogensopbouw als uw vastgoed in waarde stijgt of daalt
 • onderhoudskosten, tijdelijke leegstand of wanbetaling door huurders (-)
 • toekomstige aanpassingen van uw rentepercentage. (Uw rentepercentage staat jaar vast)
Meer info / aanvraag indienen ↓


Financiering winkelpand regelt u bij FINANCIERING-REGELEN

Meer informatie of aanvraag indienen

Wij beoordelen direct of uw financiering haalbaar is. U kunt meteen contact opnemen om uw aanvraag door te nemen. Als uw aanvraag binnen de mogelijkheden valt kunnen wij uw financiering meestal binnen 6 weken verzorgen.
Telefoonnummer (06/overdag)*

 CAPTCHA afbeelding


✔ U ontvangt direct de contactgegevens van onze specialist

✔ U kunt meteen contact opnemen


       

* Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke onvolkomenheden.
Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.