Nieuws over vastgoed financiering - FINANCIERING-REGELEN

Nieuws over vastgoed financiering


Soepelere normen en ruimere mogelijkheden vastgoedhypotheek

Vanaf heden zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:

 • De minimum-inkomensnorm van € 45.000 per jaar is vervallen. Ook wanneer het jaarinkomen van de hoofdaanvrager lager is ka een beleggingspandfinanciering in behandeling genomen worden.
 • Het maximaal te financieren percentage is verhoogd van 70% tot 80% van de waarde in verhuurde staat.
 • In de eerste 10 jaar hoeft niet langer verplicht afgelost te worden tot 50% van de waarde maar voortaan maximaal tot 60% van de waarde in verhuurde staat.
De volgende rentepercentages zijn van toepassing. Deze zijn in de aanvraagmodule van FINANCIERING-REGELEN verwerkt.
De rentepercentages bij financiering van beleggingspanden tot 60-tot 80% van de marktwaarde zijn als volgt:

Rentevast
1 jaar
3 jaar
5 jaar
7 jaar
10 jaar

t/m 60%
3,25%
3,25%
3,40%
3,80%
4,30%

65%
3,30%
3,30%
3,45%
3,85%
4,35%

70%
3,40%
3,40%
3,55%
3,95%
4,45%

75%
3,85%
3,85%
4,10%
4,45%
4,95%

80%
4,30%
4,30%
4,55%
4,90%
5,40%


Rente vastgoedhypotheek verlaagd

De rentes voor financiering van beleggingspanden bij FINANCIERING-REGELEN zijn verlaagd.
Deze zijn per 18 september 2017 als volgt:

 • Bij financiering 50% van de waarde in verhuurde staat: vanaf 3,15%
 • Bij financiering 60% van de waarde in verhuurde staat: vanaf 3,25%
 • Bij financiering 70% van de waarde in verhuurde staat: vanaf 3,35%
De verlaagde rentes zijn in de aanvraagmodule van FINANCIERING-REGELEN verwerkt.
De rentepercentages bij financiering van beleggingspanden tot 50-, 60% en 70% van de marktwaarde zijn als volgt:

Rentevast
3 jaar
5 jaar
7 jaar
10 jaar

50%
3,15%
3,30%
3,70%
4,20%

60%
3,25%
3,40%
3,80%
4,30%

70%
3,35%
3,50%
3,90%
4,40%


Vastgoedfinancierig nu vaak tot 80% mogelijjk

Bij vastgoedportefeuilles vanaf zo'n 5 panden is het vanaf heden mogelijk tot 80% van de waarde in verhuurde staat te (her)financieren. Ook zijn de mogelijkheden voor financiering van panden in kleine gemeenten buiten de Randstad verruimd.

Financiering-regelen werkt met tot zo'n 15 bancaire en niet-bancaire Nederlandse kapitaalverschaffers. (Vastgoedbanken en investeringsfondsen). Eén van de bancaire financieringslijnen die wij beheren heeft voor vastgoedeigenaren met portefeuilles vanaf zo'n 5 panden de mogelijkheden voor het verkrijgen van financiering verruimd en biedt binnen de Randstad of in middelgrote gemeenten buiten de Randstad financiering aan tot 80% van de waarde in verhuurde staat.

Voor financiering van panden in alle kleine gemeenten buiten de Randstad bieden wij met deze bancaire financieringslijn aan dezelfde doelgroep (eigenaren vanaf zo'n 5 panden) nieuwe mogelijkheden om verhuurd vastgoed tot zo'n 60% van de waarde in verhuurde staat te (her)financieren.

Veel financieringsaanvragen die in het verleden afgewezen werden omdat ze buiten de normen van Nederlandse vastgoedbanken vielen (te financieren bedrag hoger dan 70% van de waarde of locaties in kleinere gemeenten buiten de Randstad) kunnen per heden weer succesvol door ons voltooid worden.

Meer beleggingspandfinanciering mogelijk buiten Randstad

Per heden zijn er meer mogelijkheden voor financiering van beleggingspanden buiten de Randstad. Voorheen verzorgden we buiten de Randstad alleen beleggingspand financiering in grote- en middelgrote steden. Vanaf nu zijn de mogelijkheden verrruimd.

Wanneer u een pand op het oog heeft in een kleinere gemeente buiten de Randstad wordt per beval gekekenen of de business case goed is. Als de toekomstige te verwachten waardeontwikkeling, de verhuurmogelijkheden en het te behalen rendement goed zijn, is financiering vanaf nu in de meeste gevallen wel mogelijk.

Studentenhuis financiering voortaan tot 70% van de waarde

Voorheen moest u bij aankoop van een pand dat kamergewijs wordt verhuurd (een studentenhuis) minimaal 40% eigen geld inbrengen. Die richtlijn is per heden losgelaten. De normen zijn gelijk getrokken aan die van financiering van beleggingspanden met zelfstandige woonruimte.

Dat betekent dat u vanaf nu voor financiering van een studentenhuis tot 70% van de waarde in verhuurde staat financiering kunt krijgen. De nieuwe normen zijn reeds in de aanvraagmodule van FINANCIERING-REGELEN verwerkt.

Uitbreiding dienstverlening FINANCIERING-REGELEN

FINANCIERING-REGELEN verzorgt jaarlijks vele honderden vastgoedfinancieringen. Particuliere vastgoedinvesteerders en professionele vastgoedbeleggers weten ons goed te vinden, maken graag gebruik van ons platform en zien dat we snel en slagvaardig zijn bij het verzorgen van financiering van commercieel vastgoed.

Een groot deel van de financieringen die we verzorgen zijn voor residentieel vastgoed (woningen bestemd voor verhuur en studentenhuizen). We ervaren sinds enige tijd een grote toestroom van particulieren en bedrijven die financieringen voor bedrijfs-, kantoor- en winkelpanden aanvragen. Ook krijgen we veel aanvragen voor het financieren van bouwprojecten en het (her)financieren van grootschalig commercieel vastgoed. Om die reden hebben we ervoor gekozen om op ons internetplatform de module voor het aanvragen van vastgoedfinancieringen uit te breiden.

Vanaf heden is het mogelijk online de maandlasten en het rendement van vastgoed in de volgende categorieën te berekenen:

 • Woningen bestemd voor verhuur;
 • Studentenhuizen;
 • Winkelpanden;
 • Bedrijfspanden en kantoorpanden;
 • Vastgoed vanaf € 1,5 miljoen;
 • Bouwprojecten;
 • Complexe maatwerk vastgoedfinanciering.
De berekening van de maandlasten en het rendement kan als complete pro-forma financieringsaanvraag doorgestuurd worden naar FINANCIERING-REGELEN. Direct na ontvangst toetsen wij de aanvraag op haalbaarheid en nemen we contact met de aanvrager op om de financieringsaanvraag door te nemen.

5-jaars rentes beleggingspand financiering verlaagd

De 5-jaars rentes voor financiering van beleggingspanden bij FINANCIERING-REGELEN zijn verlaagd.
Deze zijn per 12 september 2016 als volgt:

 • Bij financiering 50% van de waarde in verhuurde staat: 3,50%
 • Bij financiering 65% van de waarde in verhuurde staat: 3,60%
 • Bij financiering 70% van de waarde in verhuurde staat: 3,70%
De verlaagde rentes zijn in de aanvraagmodule van FINANCIERING-REGELEN verwerkt.
De rentepercentages bij financiering van beleggingspanden tot 50-, 65% en 70% van de marktwaarde zijn als volgt:

Rentevast
1 jaar
5 jaar
10 jaar

50%
3,75%
3,50%
4,15%

65%
3,85%
3,60%
4,25%

70%
3,95%
3,70%
4,35%Aanmelden e-mail nieuwsbrief FINANCIERING-REGELEN✔ U ontvangt voortaan onze e-mail nieuwsbrief