Zakelijke verhuur hypotheek in Rotterdam of Den Haag.

Zakelijke verhuur hypotheek in Rotterdam of Den Haag.

Als grootste vastgoedfinancier van Nederland verzorgen wij jaarlijks vele zakelijke verhuur hypotheken in Rotterdam en Den Haag. Bereken uw financiering.

U kunt een niet verhuurd pand aankopen, bij ons uw zakelijke verhuurhypotheek verzorgen en daarna uw pand verhuren. Het is ook mogelijk uw bestaande woonhuis om te zetten naar een beleggingspand. Dat kan door uw woonhuishypotheek bij FINANCIERING REGELEN te vervangen door een vastgoedhypotheek. Ook als particulier.

Tot 80% financiering op verhuurpanden

Momenteel worden in Rotterdam en Den Haag veel woonhuizen gekocht door particuliere beleggers en geschikt gemaakt voor verhuur. Financiering hiervoor is door ons uitstekend te verzorgen.

U kunt zelf berekenen hoeveel u kunt financieren en uw aanvraag versturen. Wij bekijken direct uw berekening en toetsen deze op haalbaarheid. U kunt meteen contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Bereken uw financieringBereken zakelijke verhuur hypotheek | Rotterdam & Den Haag

Aanvraag indienen voor beleggingspand financiering met zelfstandige woonruimte.
 
 
 
 
 
 

Bereken uw vastgoedhypotheek - financiering beleggingspand

Bereken uw vastgoedhypotheek

Bij een beleggingspand kunt u tot 80% van de waarde in verhuurde staat financieren of herfinancieren. In de eerste 10 jaar lost u af tot 60% van de waarde waarna uw financiering aflossingsvrij is. Er is geen minumum-inkomenseis voor het verkrijgen van een vastgoedhypotheek. U kunt ook niet-verhuurde panden kopen, financiering laten verzorgen en daarna gaan verhuren.
 1. Maak hieronder uw berekening en stuur deze in.
 2. U ontvangt per e-mail uw berekening en onze contactgegevens.
 3. Wij nemen direct contact met u op om aan te geven of uw financiering haalbaar is.
 4. Wij kunnen uw vastgoedhypotheek binnen 3- tot 5 weken verzorgen.

Details ↓

Details

 • U financiert in deze berekening % van de waarde.
 • In de eerste 10 jaar lost u af tot 60% van de waarde.
 • Vanaf dat moment is uw hypotheek aflossingsvrij. Uw maandlasten gaan dan omlaag.
 • Wanneer er in de toekomst genoeg overwaarde in uw beleggingspand zit, kunt u met deze vastgoedhypotheek middels herfinanciering kapitaal vrij maken om een volgend beleggingspand aan te kopen.


Rentepercentages bij financiering 60- tot 80% van de waarde

Rentevast
1 jaar
3 jaar
5 jaar
7 jaar
10 jaar

< 60%
3,45%
3,45%
3,60%
3,95%
4,35%

65%
3,50%
3,50%
3,65%
4,00%
4,40%

70%
3,60%
3,60%
3,75%
4,10%
4,50%

75%
4,05%
4,05%
4,30%
4,60%
5,00%

80%
4,50%
4,50%
4,75%
5,05%
5,45%  Normen beleggingspand financiering
Bij financiering van een beleggingspand gelden de volgende normen:
 • U krijgt een lineaire hypotheek met een looptijd van 30 jaar;
 • UPDATE 31 januari 2018: Er is niet langer een minimaal benodigd bruto jaarinkomen van € 45.000 nodig. Ook als uw jaarinkomen lager is kunt u vanaf heden een beleggingspand financieren;
 • UPDATE 31 januari 2018: Minimale inbreng: 20% eigen geld. U kunt per heden tot 80% van de waarde in verhuurde staat financieren;
 • Ook bij portefeuilles vanaf zo'n 5 panden is vaak financiering tot 80% van de waarde mogelijk.
  In dat geval is 20% eigen kapitaal voldoende en zijn de rentepercentages lager dan hier weergegeven.
 • Bij voorkeur te realiseren huurinkomsten: 125% van uw maandelijkse financieringslast;
» Bekijk uitgebreide informatie over de normen.

  Toetsingscriteria beleggingspand financiering
Bij het toetsen van uw aanvraag worden uw financiële gegevens bekeken. (Eigen kapitaal, recente jaarcijfers eventuele onderneming en uw IB-aangifte). Daarnaast wordt er een taxatierapport van het pand gemaakt. De volgende factoren zijn van belang:
 • Is de locatie, de staat van onderhoud, de vergunningen, de verhuurbaarheid en de toekomstige waardeontwikkeling van het pand goed?
 • Wat is de te verwachten huuropbrengst?
 • Is de huurstroom toereikend om de financiering en de overige kosten te betalen?
 • Kunt u (tijdelijke) leegstand financieel opvangen?
 • Zorgt de huurstroom voor genoeg rendement op uw eigen investering?
 • Vallen de huuropbrengsten binnen de eventueel geldende normen?
 • Wat zijn de huuropbrengsten van vergelijkbare panden?
 • Zijn er vergunningen voor verhuur nodig? Zo ja? Zijn deze aanwezig?

Gegevens pand invullen ↓

Gegevens pand invullen


Het betreft:


Adres en plaats van uw pand (optioneel):


Link verkoopadvertentie (optioneel):
Maandelijkse huurinkomsten


Inschatting maandelijke huurinkomsten,
excl. gas, water en licht:Bij voorkeur te realiseren huuropbrengst per maand: . Bij het aanvragen van een vastgoedhypotheek moet de haalbare maandelijkse huuropbrengst bij voorkeur zo'n 25% hoger zijn dan uw financieringslast (€ ).Bijkomende kosten voor u als eigenaar


Maandelijkse VVE / servicekosten (schatting):


Maandelijkse verzekeringskosten (schatting):


Maandelijkse kosten OZB (schatting):Cashflow eerste tien jaar

Huurinkomsten:
-/- rente en aflossing:
-/- bijkomende kosten:
---------------------------------------
Maandelijkse winst:
Jaarlijks:

Rendement op uw vermogen*

U brengt vermogen in.
Uw jaarlijkse rendement: %

Cashflow vanaf het 11e jaar

Huurinkomsten:
-/- rente en aflossing:
-/- bijkomende kosten:
---------------------------------------
Maandelijkse winst:
Jaarlijks:

Rendement op uw vermogen*

U brengt vermogen in.
Uw jaarlijkse rendement: %


  *Uitleg berekening rendement
* Bij de berekening van het rendement wordt geen rekening gehouden met:
 • de mogelijkheid in de toekomst uw huurinkomsten te verhogen (+)
 • de vermogensopbouw die u realiseert door af te lossen (+)
 • uw vermogensopbouw als uw vastgoed in waarde stijgt of daalt
 • onderhoudskosten, tijdelijke leegstand of wanbetaling door huurders (-)
 • toekomstige aanpassingen van uw rentepercentage. (Uw rentepercentage staat jaar vast)
Meer info / aanvraag indienen ↓

Meer informatie of deze aanvraag indienen

Vul uw gegevens in voor meer informatie of om uw financieringsaanvraag in te dienen. Wij nemen direct contact met u op.
Telefoonnummer (06/overdag)*

 CAPTCHA afbeelding


✔ U ontvangt direct de contactgegevens van onze specialist

✔ U kunt meteen contact opnemen
* Deze informatie is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke onvolkomenheden.
Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.